Attitudeverandering in het MT: stappenplan voor de cmo

Je bent overtuigd van inbound. Er is vernieuwing en een solide strategie nodig om de kwaliteit van jullie leads te verhogen. Ook de conversie van deze leads naar klanten moet beter. Empathie, klantgerichtheid en inbound is the way to go.

Budget & buy-in voor inbound

Jij wil wel. Je team ook, maar er is meer nodig. Het MT moet budget toekennen en aan jouw kant staan v.w.b. de gekozen strategie. Waarschijnlijk zal er niemand in jullie MT ontkennen dat het goed is om klantgericht te werk te gaan, maar hoever willen zij hierin meegaan?

Mentaal moet iedereen op dezelfde lijn zitten. Je wilt een overvloed aan draagvlak voor jouw plan om met behulp van inbound marketing de organisatie haar doelen te laten behalen. Daarnaast moet er voldoende vertrouwen zijn om jou het budget te geven dat je nodig hebt om je doelen te bereiken. Niet alleen met woorden (de mentale buy-in) wil je toestemming voor jouw plannen, juist de daden (toekennen van budget) laten zien of er écht draagvlak is. Put your money where your mouth is.


Dit lees je in de helpguide

Om te helpen bij het verkrijgen van buy-in en budget hebben wij deze gids ontwikkeld. We doorlopen in stappen wat nodig is om als CMO buy-in en budget te krijgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van jouw inbound marketingstrategie. We gaan met de volgende onderwerpen aan de slag:

  1. Het vinden van consensus in het MT - Met welk centrale doel kun je alle neuzen dezelfde kant op krijgen?
  2. Het maken van een business case voor inbound - Hoe kom je tot een realistisch scenario voor de te verwachten ROI en time-to-value van jullie inbound marketinginspanningen?
  3. De juiste boodschap voor elk MT-lid - In welke context communiceer je over het centrale doel naar elk van de MT-leden en wat zijn voor hun belangrijke thema’s?

Voor wie is deze helpguide bedoeld?

In deze guide richten we ons op marketingmanager en CMO’s die een plaats hebben in het managementteam. Verder zal je opvallen dat voorbeelden en hulpmiddelen gericht zijn op IT-bedrijven en softwareleveranciers.

Dus.. heb jij het idee dat inbound voor jullie the way to go is en wil je zeker zijn van voldoende draagvlak en een solide businesscase? Dan is dit document voor jou!

Ook wanneer je al begonnen met bent met inbound marketing is dit een waardevolle gids. Zeker wanneer je merkt dat het draagvlak in het managementteam afneemt of je moeite hebt met het meetbaar maken van je marketinginspanningen.

New Call-to-action

Bericht delen: