<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Disclaimer One4marketing.nl

9 oktober 2018

Ondanks alle inspanningen kan One4marketing niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, foutloos en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. One4marketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetpagina’s van derden die kunnen worden bezocht via zo’n link. One4marketing behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op deze website zonder mededeling vooraf.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met One4marketing te mogen claimen of te veronderstellen.

One4marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website of voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op deze website.

Heeft u vragen over deze disclaimer dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@one4marketing.nl.