<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Privacybeleid One4Marketing

9 oktober 2018

Dit privacybeleid is van toepassing voor de website “https://www.one4marketing.nl”.

Contactgegevens: 
One4Marketing
Grebbeweg 19B
3902 HG Veenendaal
KvK nummer 52222535
info@one4marketing.nl.

Algemeen

One4Marketing hecht grote waarde aan de privacy van alle bezoekers van deze website. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

One4Marketing verwerkt op verschillende wijzen persoonsgegevens van u:

1. Verwerking via cookies die op onze website worden geplaatst

2. Verwerking in het kader van onze dienstverlening aan u via deze website

Ad 1 Cookies

Als u onze website bezoekt, worden hierbij cookies geplaatst. Dit zijn kleine bestanden die verstuurd worden door een internetserver en die worden opgeslagen op uw computer. Deze bestanden kunnen persoonsgegevens over u bevatten. Tenzij sprake is van cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten werken, worden bij het plaatsen van cookies geen persoonsgegevens verwerkt zonder uw toestemming. U kunt uw voorkeur voor het plaatsen van cookies te allen tijde via uw browser instellingen aanpassen.

Ad 2 Dienstverlening via de website

U kunt via onze website diensten afnemen, zoals een abonnement op een nieuwsbrief of het aanvragen van informatieve content (zoals een e-book, whitepaper, infographic, checklist)

In het kader van onze dienstverlening, legt One4Marketing persoonsgegevens van u vast. Hieronder vallen uw naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres en relevante vragen m.b.t. uw interesses of bedrijf. One4Marketing gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de door u via onze website aangevraagde diensten).

One4Marketing gebruikt uw persoonsgegevens ook om u van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij One4Marketing t.a.v. Adresregistratie, Traverse 3, 3905 NL in Veenendaal of per e-mail aan info@one4marketing.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Wij bewaren de gegevens die u aan ons verstrekt zolang als nodig is om de diensten die u bij ons heeft afgenomen te kunnen leveren. Na afloop hiervan verwijderen wij uw gegevens binnen drie maanden, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

Toestemming

Buiten de hierboven genoemde verwerkingen van uw gegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Locatie van uw persoonsgegevens Het is ons uitgangspunt dat alle verwerkingen van uw persoonsgegevens plaatsvinden binnen de Europese Economische Ruimte plaatsvinden. Mochten uw persoonsgegevens daarbuiten worden verwerkt, dragen wij er zorg voor dat dit alleen in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving gebeurt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens Wij dragen ervoor zorg dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd. Wij passen de beveiliging steeds aan aan de wettelijke eisen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen. Wij verstrek uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen als wij daar op grond van de wet toe zijn verplicht.

Het is mogelijk dat derden inzage hebben in uw persoonsgegevens omdat wij voor onze eigen bedrijfsvoering gebruik maken van hun diensten. Wij dragen ervoor zorg dat wij met deze derden een overeenkomst sluiten op grond waarvan ze zich aan dit privacybeleid en de geldende privacywetgeving moeten houden.

Inzage in, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Wilt u inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken? Of wilt u een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven? Of wilt u dat wij dat wij uw persoonsgegevens verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@one4marketing.nl. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: One4Marketing, Traverse 3, 3905 NL in Veenendaal.

Privacybeleid andere websites

Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw bezoek aan een andere website of meer in het algemeen het privacybeleid dat van toepassing is voor dergelijke websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Vragen of klachten

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar info@one4marketing.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u hierover een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.