<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Bedrijven die goede doelen steunen, zijn oké

door: Roeland Tameling

Bedrijven die goede doelen steunen, zijn oké

Bedrijven die goede doelen steunen, zijn oké

auteur
Roeland Tameling; Geen slogans, maar daden.
One4marketing

Waarom geven bedrijven aan goede doelen? Een logische vraag die je je als ondernemer misschien afvraagt. Gaat het echt allemaal om die positieve PR of zit er meer achter? Voor je klanten is het belangrijk dat jouw bedrijf goede doelen steunt. 83% van de consumenten wil meer producten of diensten kopen bij een bedrijf dat goede doelen ondersteunt. En 80% van de consumenten koopt liever bij een bedrijf dat een goed doel steunt dan bij een bedrijf die dat niet doet. 

Goede doelen

Laten we samen ontdekken waarom die percentages zo hoog zijn, en uitzoeken hoe jij kunt voldoen aan de verwachtingen van jouw klant.

Waarom hechten we waarde aan liefdadigheid? 

We willen altijd meer, meer en meer. We werken er hard voor om een mooi huis te hebben, een mooie auto, mooie kleding en een goed gevulde spaarrekening. Toch doet 85% van de huishoudens aan een vorm van liefdadigheid. In totaal krijgen goede doelen in Nederland jaarlijks ruim 3 miljard euro binnen door donaties van particulieren, bedrijven, loterijen en subsidies, wat uit de cijfers blijkt. We houden dus niet alles voor onszelf. En waarom niet? Waarom geven we als persoon nou eigenlijk aan een goed doel?

1. Het geeft een goed gevoel

Geven maakt ons gelukkig. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een verhoogde activiteit ontstaat in onze hersenen als we geven. Voornamelijk in het gebied met geluk en plezier.

2. Je geweten

We zien het als een voorrecht om anderen te kunnen helpen. Uit onderzoek blijkt dat zelfs het overgrote deel van de donateurs het als een verplichting ziet om anderen te helpen als de mogelijkheid er is.  

3. Opvoeding

Ouders willen het beste voor hun kinderen. Hoe mooi is het dat je kinderen op jonge leeftijd al kunt laten zien dat ze de wereld kunnen veranderen? Kinderen helpen graag anderen. Of het nou in de vorm is van donaties in geld, speelgoed, kleding of  vrijwilligerswerk. Door kinderen te laten zien dat het niet vanzelfsprekend is dat je gezond bent, eten krijgt, kleding hebt of kunt spelen, zullen ze meer waardering krijgen voor wat ze hebben.

4. Waar je hart ligt

We hebben allemaal dingen die ons raken. Dit komt omdat we ergens een passie voor hebben. Voor een hobby, sport, ons werk of een persoonlijke ervaring. Je doneert vaak aan doelen waar je je in herkent en waar in je eigen leven ook je hart ligt. Ben je een enorme dierenliefhebber? Dan raakt het je als je verwaarloosde dieren ziet en de kans is groot dat je aan een organisatie doneert die die dieren helpt. Maar het kan bijvoorbeeld ook een ziekte zijn die jij of iemand in je naaste omgeving heeft ervaren. Dit kan een grote aanleiding zijn om te geven aan doelen die de ziekte proberen te bestrijden of het leven van mensen met de ziekte proberen te verbeteren.

5. Geloof en religie

Geven, anderen helpen en barmhartigheid is een belangrijk onderdeel van veel geloven. Een groot deel van de consumenten zijn ook gelovigen en zullen geneigd zijn om te geven.

Nu weten we onze vijf belangrijkste motivaties om te doneren aan een goed doel. Maar waarom willen consumenten het ook van bedrijven zien? Wat maakt een bedrijf dat een goed doel steunt oké?

Consumenten hebben moeite met vertrouwen

Wereldwijd hebben we een algemeen vertrouwensprobleem ontwikkeld. We voelen ons in de steek gelaten door bijvoorbeeld de politiek, banken, sporters, BN’ers, radio, kranten, tv en bedrijven. We vertrouwen niets of niemand meer tot we het tegenovergestelde kunnen bewijzen. Tegenwoordig moeten bedrijven keihard werken bedrijven om vooroordelen tegen te spreken en een wantrouwige consument te overtuigen dat we echt wel het beste met hen en de wereld  voorhebben.

Het samenwerken met een goed doel kan dat bewijs geven en het vertrouwen herstellen. Je (potentiële) consumenten laten zien dat je niet alleen belust bent op geld, zo veel mogelijk winst of zoveel mogelijk likes. Je laat zien dat jij, net als je consument, waarde hecht aan de wereld om je heen. Dat je je bedrijf als mogelijkheid ziet om de samenleving te helpen en daarin je verantwoordelijkheid neemt.

Je acties zijn bepalend, niet je beleid

“De waarden en het gedrag die jij met jouw bedrijf vertoont, bepalen hoe mensen naar je kijken, of ze zich verbonden voelen met jou en wat voor invloed je op je netwerk kunt hebben.”

Als kind hebben we allemaal iemand gehad waar we tegenop keken. We probeerden gedrag te kopiëren van een vader, moeder, broer, zus, leraar etc. Zij waren ons rolmodel. Naarmate je ouder wordt en ontdekt wie je bent, en waar je hart ligt, veranderen je rolmodellen.

Als consument hebben we ook een bedrijf of ondernemer die ons inspireert, onze waarden deelt en waar we van willen leren. Daarbij letten we niet alleen op het bedrijf, maar vooral ook op de ondernemer, want de ondernemer is onlosmakelijk verbonden met het bedrijf. Een rolmodel is geen ondernemer die van de toren blaast, maar een inspirerende kennisleider. Het is een ondernemer die niet bang is om uniek te zijn, die respect toont en zorgt voor anderen. Iemand die dankbaar, nederig en betrokken is bij de klanten en de samenleving.

Vertrouwen is kostbaar
Belangrijker is nog dat een rolmodel te vertrouwen is, en dat vertrouwen is kostbaar. Zoals we hebben geleerd, is vertrouwen van een consument niet vanzelfsprekend. Vertrouwen moet je verdienen. Het steunen van een goed doel dat past bij jouw bedrijf en jouw klanten kan een enorme boost geven in het vertrouwen van je consument en jou tot een rolmodel maken. Je deelt de waarden van je consument, je neemt verantwoordelijkheid en je komt op voor minderheden. Daarnaast ben jij een grote inspiratiebron!

Kortom: De toekomst van jouw bedrijf is niet winst en geld, maar verbondenheid van consumenten. Probeer een inspiratie en een voorbeeld te zijn voor je medewerkers en klanten, zodat zij zelf een inspiratie willen worden en het beste uit hun leven willen halen. Waar ligt jouw hart? En waar liggen de gedeelde waarden met jouw consumenten? Het zijn voornamelijk je acties die bepalend zijn, niet het beleid! 

  

Wil jij een marketingcampagne winnen voor een goed doel?

Win een marketingcampagne ter waarde van €55.000.

Nomineer een goed doel
Nomineer een goed doel!

Blogs in je mail?