<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Vanaf januari loop ik stage bij One4marketing.

Naast de administratieve taken ben ik betrokken bij marketing werkzaamheden en help ik bij het ontwikkelen van nieuwe websites.

Vrije tijd

Sinds 2015 speel ik E (elektrische rolstoel/powerchair) hockey. Voor stichting Scouters beheer ik de website en sociale media. Scouters biedt via de website en sociale media kanalen onafhankelijk advies en informatie over hulpmiddelen.

%
Pessimist
%
Doorzetter
%
Humor
%
Sociaal
Ardy 2

Ardy Prins

Stagiair