<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Storytelling in je corporate story

door: One4marketing

Storytelling in je corporate story

Storytelling in je corporate story

auteur
The inbound company voor meer traffic, leads en klanten die bij je passen en blijven
One4marketing

toes_story_by_piaslave-d6qtt4jOndanks dat storytelling al heel lang gebeurt, kunnen we er tegenwoordig niet vaak genoeg op gewezen worden dat het een goed marketing instrument is. Dat is overigens niet zonder reden, het is nu eenmaal gewoon een handige manier om je bedrijf of product onder de aandacht te brengen. Net als dat een corporate story een handige manier is om het hoe, wat, waar, en waarom van je bedrijf uit te leggen.

 

Hoe ziet een corporate story eruit?

Kenmerkend voor een corporate story zijn de kernwaarden van het bedrijf die erin terugkomen. Hoe een corporate story ook geschreven is, op zijn minst moet duidelijk worden wat het bedrijf doet, hoe het dat doet en waarom het dat op die manier doet. Houd de Golden Circle  van Simon Sinek in je achterhoofd bij het maken van je corporate story. Dit is een handig model om deze belangrijkste waarden mee te nemen in je verhaal.
Golden_circle


De missie en visie van je bedrijf zijn heel belangrijk om te verwerken in je corporate story. Zo wordt duidelijk wat je doelstellingen zijn en wat je daar vervolgens precies mee wil bereiken. Mensen krijgen een idee wat jouw beeld van de toekomst is, en hoe je daar naartoe wil werken.


Normen en waarden zijn essentieel en mogen eigenlijk niet missen. Het is belangrijk dat duidelijk wordt hoe jouw bedrijf denkt over bepaalde dingen en welke waarden je als belangrijk beschouwt. Mensen krijgen zo een helder beeld van jouw bedrijf, en kunnen aan de hand daarvan bepalen in hoeverre ze zich daarmee kunnen en willen identificeren. Want mensen die zich willen identificeren met jouw bedrijf, zijn erg interessant en natuurlijk belangrijk. Dit zijn je potentiële ambassadeurs.


Even voor de duidelijkheid, een corporate story is bedoeld voor meer dan alleen je doelgroep: in principe schrijf je deze voor al je stakeholders, dus ook bijvoorbeeld je medewerkers moeten zich erin kunnen vinden. Dit is essentieel, omdat medewerkers zich dan kunnen identificeren met jouw corporate story en deze vervolgens goed naar de buitenwereld kunnen overdragen in hun werkzaamheden.


Moet een corporate story voldoen aan eisen?

Ik heb net een aantal belangrijke punten genoemd die onmisbaar zijn voor een goede corporate story. Maar zijn het nu echt vereisten, of moeten we dat niet zo nauw zien? Eigenlijk zit het zo: ja, alle punten moeten er ergens wel in terug komen, maar nee, het hoeft niet zo letterlijk als je misschien zou denken. En dat heeft te maken met de manier waarop je je corporate story schrijft. Wanneer je simpelweg een goed gestructureerde tekst schrijft met daarin alle belangrijke waarden en doelen van jouw bedrijf, komen ze er eigenlijk vrijwel automatisch letterlijk in voor.

Maar als je het meer schrijft in de storytelling-stijl zoals we die tegenwoordig vaak voorbij zien komen, dan komen ze er minder expliciet in voor. Het is in dit geval de bedoeling dat je een krachtig verhaal vertelt, waarin impliciet alle essentiële kernwaarden en belangrijke punten naar voren komen. Door bepaalde gebeurtenissen of activiteiten in het verhaal, wordt dan automatisch duidelijk vanuit welke gedachte dit geschreven is omdat mensen dit ervaren wanneer ze het lezen.


Historisch perspectief

Het schrijven vanuit een historisch perspectief, of het verwerken ervan in je verhaal, doet het vaak goed als het gaat om corporate story’s. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van je bedrijf, vaak is dit de basis van een goed verhaal. Het ontstaan is uiteindelijk namelijk verantwoordelijk voor het bedrijf dat er uiteindelijk uit voortgekomen is. Door de lezer mee te nemen in de geschiedenis, door hem te laten ervaren en begrijpen waarom het bedrijf geworden is zoals het nu is, kun je ervoor zorgen dat het verhaal beter blijft hangen. In dit verhaal komen belangrijke kernwaarden terug, en doordat mensen het verhaal beter kunnen onthouden, onthouden ze ook beter deze belangrijke elementen van jouw bedrijf.


Hoe ziet jouw corporate story eruit?

Nu ik wat belangrijke punten heb beschreven die naar mijn idee onmisbaar zijn voor een corporate story, of het nu expliciet of impliciet vermeld is, ben ik benieuwd hoe de corporate story van jouw bedrijf eruit ziet. Welke tactiek gebruik je, welke voorwaarden vind jij belangrijk? Ben je meer van het opsommen van de feitjes van je bedrijf, of wil je de klant meenemen in jouw verhaal?   

Wil je meer kwalitatieve leads aantrekken in plaats van opzoeken?

Leer hoe je effectief leads genereert met deze 20 tips!

Download gratis e-book leadgeneratie boordevol met tips!
voorkant e-book leadgeneratie inbound marketing one4marketing

Blogs in je mail?