<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Workshops

Om van inbound een succes te maken, heb je een digital business strategie nodig. De digital business strategie is een plan dat als handvat dient bij marketing en sales, maar ook bij je positionering, productaanbod en klantprocessen. We beginnen dit proces met een kick-off met alle betrokken personen. Tijdens de kick-off leggen we uit wat er te gebeuren staat tijdens de workshops, de implementatie van HubSpot, trainingen, het bouwen van de website en de contentcreatie. Daarna gaan we van start met de workshops. Na een aantal workshops is het resultaat een gedegen strategisch plan met campagnes dat alles omvat wat nodig is om van inbound een succes te maken.

Workshop 1. Buyer personas 

Wie is eigenlijk de doelgroep van jouw bedrijf? Wat zijn de pijnpunten van jouw ideale klant en hoe kan jij deze oplossen? Tijdens de workshop buyer personas geven we een antwoord op deze vragen en formuleren we jouw ideale klanten (of ook wel: buyer personas). De uitkomst hiervan zijn minstens drie complete buyer persona profielen die door One4marketing uitgewerkt worden.

De buyer personas dienen in het verdere traject als richtlijn. Voordat content gecreëerd wordt, kijken we eerst naar de buyer persona: welke content past het beste bij de persona? En welk pijnpunt behandel je in de content?

Buyer Persona - Nieuwe Huisstijl

Workshop 2. De buyer's journey

Nadat de buyer persona-profielen vastgesteld zijn in de workshop, gaan we aan de slag met een brainstorm over de buyer journey van de buyer persona’s. Wat is het pad dat een buyer persona doorloopt voordat hij een aankoop doet? Daarbij horen drie fasen (awareness, consideration, decision) met bijbehorende vragen.

Tijdens deze sessie geven we antwoord op de vragen:

  • Welke weg beloopt de buyer persona voordat hij overgaat tot een aankoop bij jouw bedrijf? Welke vragen heeft hij tijdens de 3 fasen van het flywheel?
  • Aan welke informatie heeft hij behoefte in de verschillende stadia van zijn aankoopproces?

Dit brengen we in kaart tijdens een buyer persona-sessie. One4marketing werkt de uitkomsten uit in een contentmap. Hierin staan de vragen en met welk middel we antwoord geven. Ook kijken we of het middel er al is en zo niet welke prioriteit het heeft om de content te creëren. 

Buyers Journey

Workshop 3. KPI's 

In een overleg met de directie en overige belanghebbende partijen bepalen we de kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) voor het traject. Dit zijn doelstellingen die betrekking hebben op het aantal websitebezoekers, leads en sales qualified leads die gegenereerd moeten worden om tot een succesvol inbound marketingtraject te komen.  

Om dit te bepalen starten we met de groeidoelen: hoeveel nieuwe omzet moet er komen via hoeveel klanten. Vandaar uit wordt er teruggerekend naar het aantal bezoekers en de content die ze nodig hebben om die bezoekers te werven.

Workshop 4. Marketing en sales alignment

Tijdens de workshop marketing- en salesalignment sluiten marketing en sales  een service level agreement (SLA) af. Er kan een uitbreiding gemaakt worden richting customer service.

De SLA is gebaseerd op de hiervoor gestelde KPI’s. Deze workshop helpt je bij het op één lijn krijgen van de salesafdeling en de marketingafdeling. Hierdoor ontstaat er gezamenlijke  verantwoordelijkheid en een goed proces van lead management. Zo zijn er geen leads meer zonder eigenaar en kan er niet een verloren gaan.

Workshop 5. Contentmarketing

Nu is het tijd om aan de slag te gaan met het creëren van goede content voor jouw doelgroep. Het is hierbij van belang dat je de juiste informatie bij de juiste persoon krijgt op het juiste moment. Als de content je lezer van dienst is, zal hij je een volgende keer als hij een vraag heeft weer weten te vinden. Je content moet dus aantrekkelijk geschreven zijn, de juiste informatie verschaffen en goed vindbaar zijn. 

Tijdens de contentmarketing workshop leer je hoe je zulke aantrekkelijke content creëert en hoe je je content vindbaar maakt. Zo kunnen we aan de slag met het realiseren van de contentmap!

One4marketing zorgt nu op basis van de 5 workshops voor campagnes die de eerste 3 maanden kunnen worden uitgevoerd, gemonitord en verbeterd.

Jouw klant is uniek!

Hoe ga jij hier mee om? En hoe leer je de klant het beste kennen?
Hier is jouw e-book over buyer persona's