Onduidelijkheiden rondom de GDPR in de praktijk

gdpr.jpg

De General Data Protection Regulation (GDPR) wordt een wet in Europa die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt deze officieel ingevoerd. Wellicht heb je vanuit allerlei hoeken al gehoord dat de GDPR enorm effect gaat hebben op het verzamelen van data en op de toepassing van marketing automation. Nu is er met name nog heel veel onduidelijkheid rondom de GDPR in de praktijk, want wat betekent dit voor jou?

Wij vinden het belangrijk om jullie op de hoogte te houden hiervan, aangezien wij met het genereren van online leads ook te maken hebben met deze wetgeving. 

De GDPR gaat o.a. over:
  • Uitgebreidere privacy notices. Eisen aan privacy notices worden aangescherpt: bewaartermijnen van persoonlijke gegevens, contactgegevens van de organisatie en contactgegevens van de Data Protection Officer moeten duidelijk vermeld worden
  • Privacy als Default. Privacy by Design wordt verplicht. Waar gebruikers hun privacy settings zelf kunnen aanpassen moeten deze settings als standaard op het hoogste niveau worden ingesteld.
  • Data Protection Officer wordt verplicht. Organisaties die persoonlijke gegevens van meer dan 5000 data subjects (personen) per jaar verwerken, als ook alle overheidsorganisaties, moeten een DPO aanstellen. De DPO moet onafhankelijk zijn en zowel kennis hebben van Privacy-wetgeving, Informatiebeveiliging als Risicomanagement.
  • Recht op verwijdering gegevens. Data subjects kunnen onder bepaalde omstandigheden eisen dat hun gegevens verwijderd worden (Right to be forgotten).

Bron: privacytrends.nl

HubSpot en GDPR

HubSpot voert al enige tijd gesprekken met belangrijke partijen om goed geïnformeerd te zijn over de wetgeving. Zij komt binnenkort met een statement waarin uitgelegd staat wat de wetgeving voor HubSpotgebruikers betekent en hoe HubSpot hieraan voldoet.

Wij proberen je zo goed mogelijk op de hoogte te houden als wij meer informatie hebben!

 

Bericht delen: