<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

E-book Buyer Journey

Voor een succesvolle inbound marketing campagne is de buyer journey essentieel.

Door met relevante informatie aan te sluiten op de buyer journey van potentiële klanten zorg jij ervoor dat je hen elke keer, op de juiste manier bereikt.

Zo worden potentiële kopers doormiddel van een goede buyer journey zich bewust van een probleem (pijnpunt) en kiezen ze voor jouw product of dienst.

In dit e-book leer je:

  • Wat een buyer journey is
  • Welke fases de buyer journey heeft
  • Hoe jij potentiële kopers begeleid naar de volgende fase
  • Welke content er per fase van de buyer journey geschikt is
  • Waarom jij je druk zou moeten maken over de buyer journey