<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

E-book Inbound Sales

Lees hoe jouw organisatie meer klanten wint met de inzet van inbound sales.

"Always Be Closing" is voor sales veranderd naar "Always Be Helping". De inbound sales methodiek heeft dit als uitgangspunt, met als doel meer klanten en lange termijn relaties.

In dit e-book leer je:

  • Waarom je inbound sales het beste kan inzetten
  • Wat inbound sales is
  • Hoe inbound sales in de praktijk werkt
  • Hoe je een Service Level Agreement (SLA) maakt tussen marketing en sales
  • Hoe je een inbound salesteam inricht
  • Welke tools onmisbaar zijn voor een inbound salesteam