<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

E-book HR & Marketing

Zet jij marketing in voor jouw HR-afdeling of -organisatie?

We horen vaak uitspraken als: “We hebben geen budget beschikbaar voor marketingactiviteiten,” “We hebben het jarenlang zonder marketing gered, waarom zouden we er nu wat mee moeten doen?” en “Online marketing is niets voor ons: het persoonlijke karakter van HR zal verdwijnen”.

Maar marketing kan wel degelijk effectief werken voor jouw HR-afdeling of -organisatie. Hoe? Daar geven we in dit e-book aan de hand van eigen onderzoek antwoord op. 

Je krijgt:

  • Inzicht in de laatste recruitment trends;
  • Vijf redenen waarom Inbound marketing HR effectiever maakt;
  • Tips hoe je online beter vindbaar wordt;
  • Een checklist voor jouw Inbound marketing.
Ontdek hoe marketing jouw HR naar een hoger niveau brengt.