<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Helpguide CMO

Helpguide voor CMO: Buy-in en budget voor inbound

Om de kwaliteit van jullie leads en de conversie van deze leads naar klanten te verhogen, is vernieuwing nodig. Een inbound focus in je marketingstrategie moet zorgen voor het gewenste resultaat. 
Om concreet aan de slag te gaan met jouw plannen voor inbound marketing zal je buy-in & budget moeten krijgen van de rest van het MT. 

In deze helpguide lees je:LP helpguide buyin en budget MT LP

- Hoe je een business case maakt;
- Wat de doelen en uitdagingen zijn van alle MT-leden;
- Hoe je ieder MT-lid moet benaderen om buy-in en budget te krijgen;
- Hoe je draagvlak creëert bij je eigen team.

Wacht niet langer! Vul het formulier in en download de helpguide!

Download nu!