<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Gratis e-book Growth Driven Design

Betere resultaten met Growth Driven Design (GDD)

Wil je dat jouw website een beter resultaat boekt? Ontwikkel je site via de Growth Driven Design-methode.

GDD LP

Download het e-book Growth Driven Design.Uit onderzoek blijkt dat sites met GDD betere resultaten scoren vergeleken met traditioneel webdevelopment: 14 % meer bezoekers, 16 % meer leads en 10% meer winst in 6 maanden na de launch. 

In dit e-book lees je:

- hoe GDD werkt en welke fasen er doorlopen worden,
- waarom GDD beter werkt dan traditioneel webdesign,
- hoe de continue verbetering op basis van data werkt.

Wil je aan de slag? Download dit e-book over Growth Driven Design!

Download nu de handleiding voor growth driven design