<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Een succesvolle website binnen budget en tijd? Gebruik de Growth Driven Design methode.

Growth Driven Design (GDD) websites boeken een beter resultaat, dan websites die met een traditioneel webdevelopment zijn gemaakt.

In 6 maanden 14 % meer bezoekers, 16 % meer leads en 10% meer winst!

In dit e-book lees je:

  • Wat GDD is en welke stappen je moet zetten
  • Waarom GDD beter werkt dan traditioneel webdesign
  • Hoe je continue werkt aan verbeteringen op basis van data

 

 


 

Download nu de handleiding voor growth driven design