<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Een succesvolle website binnen budget en tijd?

Growth Driven Design (GDD) websites boeken een beter resultaat, dan websites die met een traditioneel webdevelopment zijn gemaakt.

In 6 maanden 14 % meer bezoekers, 16 % meer leads en 10% meer winst!

In dit e-book lees je:

  • Wat GDD is en welke stappen je moet zetten
  • Waarom GDD beter werkt dan traditioneel webdesign
  • Hoe je continue werkt aan verbeteringen op basis van data

 

 


 

Download nu de handleiding voor growth driven design