Wat zijn calculation properties en hoe gebruik ik dit?

Dit artikel leert je alles over calculation properties. Calculation properties in HubSpot stellen je in staat om vergelijkingen op te stellen op basis van numerieke eigenschappen.

Op de volgende manier kun je gebruik maken van calculation properties:

  • Creëer een nieuw property en selecteer Calculation.
  • Klik op Build formula.
  • Klik het Calculated property type drop-down menu en selecteer het type formule dat je wilt creëren:
   • Custom equation: Deze optie stelt je instaat een aangepaste vergelijking te bouwen die meerdere numerieke property values kan combineren en/of constanten toe kan voegen aan de property value. Alleen properties van het recordtype waarvoor je een nieuwe property aanmaakt kunnen gebruikt worden in aangepaste vergelijkingen.
     • Klik het drop-down menu en selecteer een numerieke property, of typ een nummer in en klik op de Constant [entered value] optie om een constante aan je vergelijking toe te voegen. 
     • Klik het functie drop-down menu om op te tellen (+), af te trekken (-), te vermenigvuldigen (x) of te delen (/).
     • Klik op Add to equation om een andere functie toe te voegen aan de vergelijking. Je kan ook extra functies toe voegen aan je vergelijking door op Expand te klikken.

  calculation-property-custom-equation

   • Min: Bereken de minimale waarde voor een geselecteerde property van alle geassocieerde records binnen het geselecteerde type.
   • Max: Bereken de maximale waarde voor een geselecteerde property van alle geassocieerde records binnen het geselecteerde type.
   • Count: Bereken de totale waarde van alle geassocieerde records binnen het door jou geselecteerde record type die een waarde hebben voor het property dat je hebt geselecteerd.
   • Sum: Bereken de som van de waarde voor de geselecteerde property voor alle geassocieerde records binnen het geselecteerde record type. 
   • Average: Bereken de gemiddelde waarde van het geselecteerde property voor alle geassocieerde records binnen het geselecteerde record type.

  calculation-property-min

  • Klik op Create.