De standaard ticket properties van HubSpot

HubSpot heeft een aantal standaard ticket properties die de details opvragen die nodig zijn voor het creëren van een nieuw ticket. Deze kan je aan vullen met eigen properties.

HubSpot heeft een aantal standaard ticket properties die de details opvragen die nodig zijn voor het creëren van een nieuw ticket. Mocht je hier nog niet genoeg aan hebben dan is er altijd ook nog de mogelijkheid om gepersonaliseerde properties toe te voegen aan je ticket.

Ticket informatie

Category: De hoofdreden waarom de klant contact opneemt.

Close date: De datum waarop het ticket is afgesloten.

Create date: De datum waarop het ticket is aangemaakt.

First agent response date: De datum waarop een werknemer voor het eerst contact opnam met de klant naar aanleiding van dit ticket.

HubSpot team: De naam van het team, geassocieerd met de eigenaar van het ticket.

Last activity date: De laatste keer dat er een notitie, email, meeting of taak was in verband met dit ticket.

Last contacted date: De laatste keer dat er een gesprek, email of meeting was in verband met dit ticket.

Last customer reply date: De datum waarop de klant voor het laatst gereageerd heeft.

Last modified date: De datum waarop dit ticket voor de laatste keer aangepast is.

Next activity date: De datum waarop de volgende activiteit voor dit contact gepland staat. it wordt door HubSpot automatisch vastgesteld op basis van de activiteiten van de gebruiker.

Number of times contacted: Het aantal keer dat een gesprek, email of meeting plaatsvond in verband met dit contact. Ook dit wordt automatisch vastgesteld door HubSpot naar aanleiding van de activiteiten van de gebruiker. 

Owner assigned date: De meest recente datum waarop een HubSpot owner aan het contact is gekoppeld. Dit wordt automatisch vastgesteld door HubSpot en kan gebruikt worden voor segmentatie en raportering.

Pipeline: De pijplijn die dit ticket bevat.

Priority: De mate van aandacht die dit ticket vereist.

Source: Het kanaal waardoor dit ticket is aangemaakt.

Ticket description: Een volledige beschrijving van het probleem waarvoor dit ticket is aangemaakt.

Ticket id: Het unieke ID van dit ticket. Dit veld wordt automatisch gecreëerd en kan niet worden aangepast.

Ticket name: Een korte samenvatting van het ticket.

Ticket owner: De eigenaar van het ticket.

Ticket status: Het stadium van de pijplijn waarin dit ticket valt.

Time to close: De tijdsperiode tussen het tijdstip waarop het ticket is aangemaakt en dat waarop het ticket is afgehandeld.

Time to first agent reply: De tijdsperiode tussen het tijdstip waarop het ticket is aangemaakt en dat waarop een werknemer voor het eerst contact opnam met de klant naar aanleiding van dit ticket.