<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

ROI CALCULATOR

Wil je met inbound marketing aan de slag en moet je jouw MT overtuigen? Bereken dan de ROI (Return on Investment) van jouw marketingteam.

Er zijn drie statistieken die er volgens ons toe doen. Waarom?ROIcalculator LP

- Customer Lifetime Value (CLV);
- Customer Acquisition Costs (CAC);
- De verhouding tussen deze twee (CLV:CAC).

Met onze ROI calculator breng je deze en andere statistieken in kaart. Zo overtuig je jouw MT van het nut van Inbound Marketing.

Bereken jouw resultaten en overtuig het MT.

Download nu!