<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Bereken het resultaat van je marketingacties

ROI CALCULATOR

Wil je met inbound marketing aan de slag en moet je jouw MT overtuigen? Bereken dan de ROI (Return on Investment) van jouw marketingteam.

ROI

Zo maak je de te verwachten resultaten van je marketinginspanningen meetbaar! Daarbij gaat het niet om ‘feelgood metrics’, zoals likes en clicks, maar om sterke resultaten. Er zijn drie statistieken waarvan wij vinden dat je die moet kunnen aantonen:

ROIcalculator LP

- Customer Lifetime Value (CLV);
- Customer Acquisition Costs (CAC);
- De verhouding tussen deze twee (CLV:CAC).

Met onze ROI calculator breng je deze en andere statistieken in kaart. Zo overtuig je jouw MT van het nut van Inbound Marketing.

Bereken jouw resultaten en overtuig het MT.

Download nu!