<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Keuzes maken met je hoofd en met je hart

Het glas is voor mij altijd halfvol, als je al wat jaren sales en marketing bedrijft en beleeft dan leer je om te gaan met ups and downs. Maar de zon gaat altijd weer schijnen en het leven zit vol kansen.

Zeker in deze interessante tijd, digitale ontwikkelingen volgen elkaar razend snel op en vragen om een flexibele instelling. Ook ik, als senior, zorg dat ik meega in de kansen die daar liggen.

Bij ons staat de klant centraal en we helpen de klant om een stap beter te presteren. Vertrouwen en return on relationship zijn belangrijke ingrediënten. Daardoor hou je het energiek en gaan we buiten de gebaande paden. We helpen klanten om keuzes te maken met het hoofd én met het hart. Zodat we met plezier en toewijding het hoogst haalbare realiseren. 

Wat helpt om deze uitdagingen aan te gaan is een betrouwbaar thuisfront, momenten van rust en genieten van muziek. Van hiphop, tot evergreens van Rieu tot Davina heerlijk om dat allemaal mee te mogen maken. En kijkend naar mijn kinderen en vooral mijn kleinkinderen krijg ik het gevoel dat ik intens leef, beleef en vet geniet van dit alles. Een uurtje sporten en samen fietsen zorgt ervoor dat ik deze dynamische groep van collega's niet uit het oog verlies. Wat heerlijk om zo door het leven te mogen gaan.

Sales
Emotionele intelligentie
Coach
Ervaring