<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

ONBOARDING HUBSPOT
MARKETING EN SALES PROFESSIONAL 
Vanaf € 2195,- (eenmalig)

Leer alles over onze onboarding. Bereid jezelf en jouw team goed voor.

Voordelen van onze onboarding

 • Uitgevoerd door een HubSpot gecertificeerd trainer
 • Je begrijpt de HubSpot software en haar opties tot in detail
 • Door de training creëer je een sterk draagvlak binnen jouw team om met HubSpot aan de slag te gaan
 • Je vermijdt vertraging en merkt vanaf het begin de effectieve inzet van het HubSpot platform
 • Je hebt direct inzicht in de resultaten, bent actief bezig met halen van doelen en het optimaliseren hiervan
 • Je haalt vanaf het begin het meeste uit jouw investering in Hubspot

De onboarding bevat de onderstaande onderdelen:

Kick-off

Week 1 | Kick-off

Tijdens de kick-off call identificeren we belangrijke mijlpalen voor de onboarding om ervoor te zorgen dat we ons op de juiste dingen concentreren.

(1 uur online meeting)

Implementatie

Week 2 | Implementatie CRM en marketing hub

Jullie beheerders (HubSpot admins) worden getraind in de basisinstellingen van HubSpot en direct implementeren we HubSpot. In deze sessie bespreken we ook alle marketingelementen voor, zoals de landingspagina template.

 • Doorlopen marketing instellingen (bijvoorbeeld DKIM)
 • HubSpot gebruikers aanmaken
 • Importeren 1 standaard adressenbestand
 • Bespreken chatflow
 • Koppelen social en betaald media
 • HubSpot tracker plaatsen
 • Doornemen templates voor landings-, systeem en emailvoorkeuren pagina.

(dagdeel online meeting - 2 uur)

Implementatie

Week 3 | Implementatie sales hub

In de Sales onboarding ligt de nadruk op de implementatiefase. We gaan namelijk de salespijplijn bedenken en welke automatisering daarbij nodig is. Daarnaast worden jullie beheerders (HubSpot admins) getraind in de basisinstellingen van HubSpot. 

 • Doorlopen van de global settings
 • Bespreken van de salesprocessenUittekenen van de dealpipelines en dealstages
 • Bepalen van de benodigde properties en invulvensters
 • Uittekenen van de sales automation workflows
 • Voorbespreken products en quotes
 • Voorbespreken tasks en call & meeting types
 • Voorbespreken emailtemplates
 • Voorbespreken sales sequences
 • Voorbespreken sales reports en dashboards

(dagdeel online meeting - 2 uur)

CRM training

Week 4 | CRM training

Tijdens de HubSpot CRM-training worden de alle HubSpot gebruikers op een interactieve manier getraind in het gebruiken van de HubSpot-software.

 • Persoonijke instellingen doorlopen
 • Aanmaken en aanpassen contacten en bedrijven
 • Omgaan met duplicaten
 • Vastleggen van e-mails, notities en bezoeken op de contact- en bedrijvenkaart
 • Maken van lijsten
 • Omgaan met chatflow

(dagdeel online meeting -2 uur)

Marketingtraining

Week 5 | Eerste marketingtraining

Tijdens deze HubSpot-training worden de tools van de HubSpot Marketing hub uitgebreid onder de loep genomen.

 • Rapportages en dashboards
 • (Betaalde) social media kanalen
 • E-mail (drag-and-drop)
 • Landings-, blog-  en/of webpagina's
 • SEO-tool
 • Campaigns
 • Call-to-actions
 • Formulieren

(dagdeel online meeting - 2 uur)

Marketingtraining

Week 6 | Tweede marketingtraining

In deze tweede en laatste training maken we gezamelijk een leadscoringsmodel en bepalen hierbij de items waarop je wilt meten op fit en engagement. En we gaan ons verdiepen in de marketingautomatisering. Wat doe je vaak handmatig en wat wil je automatiseren? Zo gaan we de eerste workflows maken en komen we tot de eerste aanzet van een leadnurtureflow.

(dagdeel online meeting - 2uur)

CRM training

Week 7 | Salestraining

De sessie begint met een vraag voor alle deelnemers: “Wat willen jullie vandaag leren? Welk onderdeel in HubSpot is voor jou het meest interessant?”. Vervolgens gaan we alle Sales tools doornemen:

 • Meetinglinks
 • Documents
 • Snippets
 • Templates
 • Sequences
 • Prospects
 • Uitleg sales proces
 • Training dealpipelines met sales automation
 • Training products en quotes

(dagdeel online meeting - 2 uur)

De onboarding is inclusief:

Algemeen

 • 1 Dagdeel CRM training
 • 1 Standaard adressenbestand import (bedrijven en contactpersonen)

Marketing

 • 1 Dagdeel CRM/marketing implementatie
 • 2 Dagdelen Marketingtraining
 • Setup basis templates voor:
  o Landing pagina
  o E-mail voorkeur pagina
  o Systeem pagina’s
 • Als onderdeel van de training creëren we:
  o de eerste kleine 4-5 workflows
  o de eerste 4-5 lijsten
  o de eerste 5 formulieren
  o een basis e-mail (drag and drop)
  o de eerste 5 reports op de eerste dashboard
  o de basis van een leadscoringsmodel

Sales

 • 1 Dagdeel CRM/sales implementatie
  1 dealpijplijn met 3 dealstage automatisering
 • 1 Dagdeel Salestraining
 • Persoonlijke instellingen doornemen:
  o Log in CRM
  o E-mail 
  o Agenda
  o Social media
  o Meetinglink

De onboarding is exclusief:

Algemeen

 • Datamigraties en app-integraties (worden apart begroot)

Marketing

 • Datamigraties en app-integraties (worden apart begroot)
 • Invoeren leadscore en inrichten Lifecycle stage workflows (worden apart begroot als losse workshops)
 • Custom emailtemplate (drag and drop editor heeft voorkeur)
 • Uitgebreide workflows zoals leadnurture flows (worden apart begroot als losse workshops)

Sales

 • Inrichting chatflow (wordt apart begroot als losse workshop)
 • Inrichting sequences (wordt apart begroot als losse workshop)
 • Aanmaken custom Quotes template (worden apart begroot)