<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Criteria & inschrijven One4marketing winactie “Help de Helpers”

Doel

One4marketing organiseert een winactie waarbij Nederlandse charitatieve instellingen kans maken op een jaar lang professionele online marketing ondersteuning door One4marketing met een waarde van minstens € 55.000,- excl. BTW. Naast deze hoofdprijs zijn er ook andere manieren waarop One4marketing goede doelen ondersteunt met de actie “Help de Helpers”.

Het doel van deze actie:

 • Bijdragen aan nieuwe donateurs, meer bestedingsruimte en klanttevredenheid voor de goede doel organisatie(s).
 • Breed draagvlak voor de inzet van online marketing voor non-profit en andere organisaties creëren, door inspirerende voorbeelden te tonen en ervaringen te delen.
 • Ondersteunen van het Gilbertjaar 2019 in Veenendaal, door met deze actie aan te sluiten op het DNA van Gilbert en van Veenendaal. Want net als Veenendalers en Gilbert van Schoonbeke is One4marketing ondernemend en eigenzinnig. We werken samen om onze doelen te bereiken en durven buiten kaders te denken.

  Wie kunnen de actie winnen?

 • De winnaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals door de Belastingdienst aangewezen.
 • De winnaar is volgens de Kamer van Koophandel gevestigd in Nederland.
 • De winnaar toont inzet en ondernemerschap om de campagne tot een goed eind te brengen.

 Uitgangspunten en criteria

De hoofdprijs van de winactie “Help de Helpers” wordt beschikbaar gesteld aan het goede doel dat het beste aansluit bij de onderstaande criteria:

 • De winnende organisatie heeft de beste motivatie waarom ze goed zijn voor de wereld en samenleving, waarom zij de ondersteuning verdienen of al een ludieke actie hebben.
 • Het DNA van de winnende organisatie sluit aanwijsbaar goed aan bij het DNA van Gilbert, Veenendaal en van One4marketing: ondernemend, samenwerkend, creatief en eigenzinnig.
 • De impact van een gekozen campagne het grootst is.
 • De winnende organisatie heeft voldoende omvang en kennis van marketing(communicatie) om het meeste rendement uit een online (inbound) marketing campagne te kunnen halen.

 De prijs wordt uitgereikt aan een goed doel zoals hierboven omschreven, waarbij inhoudelijke beoordelingscriteria bepalen wie de uiteindelijke winnaar van de hoofdprijs wordtAfhankelijk van de kandidatuur spelen bij de beoordeling door de jury elementen motivatie (50%), passendheid bij identiteit en merkwaarden (DNA, 20%), impact van de campagne (20%) en kennis van marketing(communicatie) (10%) een rol. Bij deze begrippen gaat het om het oordeel van de jury.

 Procedure

 • Organisaties kunnen zichzelf kandidaat stellen, maar kunnen ook door anderen kandidaat gesteld worden. In de tweede fase zal de organisatie (het goed doel) zichzelf moeten inschrijven voor deze actie.
 • Er zal een voorselectie worden gedaan op de volgende criteria: ingeschreven bij ANBI en gevestigd in Nederland, een volledige en begrijpbare motivatie gegeven en passend bij onze DNA. Ons doel is om maximaal 20 goede doelen te selecteren en te jureren.
 • De jury selecteert uit de aangedragen kandidaten 3-5 genomineerden. Vervolgens geeft zij elke genomineerde een score op de vier criteria. Op basis deze score en de wegingsfactor wordt de uiteindelijke winnaar geselecteerd. 

Belangrijke data

 • 31 maart 2019: Uiterste inleverdatum
 • week 14: Aanschrijven genomineerden goede doelen
 • week 18: Bekendmaking genomineerden
 • week 20: Uitreiking hoofdprijs “Help de Helpers”

Deelname aan de winactie is kosteloos. Bij het bedenken van de strategie, de implementatie en de uitvoering van de campagne wordt tijd en inzet verwacht van de goed doel organisatie. Het is geen vrijblijvende partnerschap die wij voor een jaar aangaan.

 

Welk goede doel draag jij een warm hart toe?

Nomineer voor 31 maart 2019 een goed doel. Dan maakt dit goede doel kans op een marketingcampagne ter waarde van € 55.000.
Nomineer een goed doel