<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66545&amp;fmt=gif">

Co-branding pakt goed uit voor goed doel èn merk

door: Roeland Tameling

Co-branding pakt goed uit voor goed doel èn merk

Co-branding pakt goed uit voor goed doel èn merk

auteur
Roeland Tameling; Geen slogans, maar daden.
One4marketing

Bedrijf + goed doel = een perfecte match. Een simpel rekensommetje dat een enorme impact heeft op jouw bedrijf, het goede doel en de samenleving. Met vele voordelen voor beide partijen is het geen wonder dat co-branding met de non-profit sector zo populair wordt. Vooral sinds de crisis en de omslag naar MVO, is er een enorme toename aan succesvolle partnerschappen ontstaan. Zo ontvangen de 25 grootste goede doelen in Nederland jaarlijks bijna 33 miljoen euro uit het bedrijfsleven, dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Bedrijven en consumenten gaan steeds meer waarde hechten aan de impact van producten op de wereld en de samenleving. We willen iets terug doen. Een samenwerking tussen bedrijven en goede doelen is de uitkomst. Hierbij is iedereen een winnaar.

59% van de consumenten geeft aan bewust een product of dienst te kopen bij een bedrijf dat samenwerkt met een goed doel, wat blijft uit onderzoek. Laten we samen eens kijken op welke manier co-branding met een goed doel jouw bedrijf ten goede komt. 

Wat is co-branding met een goed doel?

Laten we beginnen bij het begin. Co-branding is een samenwerking tussen een merk en een goed doel, met een strategisch marketing- en reclamebeleid. De gedachte is dat een samenwerking een win-win situatie oplevert. Beide partijen hebben er baat bij om samen te werken. Zo kan het voor een goed doel geld, nieuwe sponsors en bewustwording opleveren. Een bedrijf kan profiteren van de gevolgen van positieve PR en betrokken werknemers en klanten.

Het nut van co-branding voor het bedrijf

Door het enorme aanbod van producten en bedrijven, is er aan ons beslissingsproces een enorm belangrijke factor toegevoegd: gevoel. Ons gevoel geeft steeds meer de doorslag in wat we kopen en waar we het kopen. Zo geeft 70% van de millennials aan meer geld uit te zullen geven aan een bedrijf, als ze daarmee een goed doel ondersteunen.

Maar er zijn meer voordelen voor bedrijven die doen aan co-branding:

Help anderen!

Hoe fantastisch is het om door je eigen producten en dagelijkse werkzaamheden terug te kunnen geven aan de samenleving en hierdoor anderen te helpen?

Naamsbekendheid

Door gebruik te maken van elkaars netwerk en communicatie-uitingen, vergroot je de naamsbekendheid voor beide partijen.

Versterking verkoop

Als een deel van de verkoop naar een goed doel gaat, is het goede doel er ook bij gebaat dat er zoveel mogelijk verkocht wordt. Doordat het goede doel de producten ook promoot bij bijvoorbeeld zijn leden, kan dit leiden tot een enorme groei in de verkoopcijfers. Win-win!

Netwerkmogelijkheden

Een samenwerking met een goed doel geeft tal van mogelijkheden op het gebied van netwerken. Denk maar eens aan liefdadigheidsevenementen. Een dergelijke samenwerking opent de deur naar potentiële klanten.

Meer betrokkenheid van werknemers

Medewerkers hechten waarde aan de gemeenschap en iedere werknemer wil trots zijn op het bedrijf waar hij of zij voor werkt. Een samenwerking met een goed doel geeft de motivatie van werknemers een enorme boost. Hiermee versterk je de onderlinge emotionele band en het respect en de waardering voor de werkgever. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat de kans dat werknemers hun bedrijfscultuur als positief ervaren, twee keer zo groot is als het bedrijf samenwerkt met een goed doel.

Relaties met klanten en stakeholders

Het respect en de waardering die werknemers voor jouw bedrijf krijgen als je samenwerkt met een goed doel, zullen klanten en stakeholders ook krijgen. De samenwerking zal zorgen voor een betere onderlinge (vertrouwens)relatie en een verhoogde geloofwaardigheid. Dit zal resulteren in een stijging van de omzet en een positieve invloed op het klantbehoud.

Het nut van co-branding voor het goede doel

Goede doelen leven op geld en vrijwilligers. Door de crisis zijn particulieren fors gaan bezuinigen op de bedragen die zij geven aan goede doelen. Sinds twee jaar beginnen deze uitgaven weer iets te stijgen, maar er heeft duidelijk een verschuiving plaatsgevonden in hoe mensen geld doneren. Uit onderzoek blijkt dat mensen minder vastigheid willen in de vorm van periodieke afschrijvingen. Ook in het aantal vrijwilligers is een lichte daling te zien, in de volgende link.

Door het Belastingplan 2019, dat op Prinsjesdag is uitgereikt, blijkt dat mensen met een hoog inkomen in 2023 nog maar 37% belasting mogen aftrekken van hun gift (nu 52%). Laat mensen met een hoog inkomen nou net voor het grootste deel van de opbrengst zorgen.

Goede doelen zullen op een andere manier op zoek moeten naar geld en de inzet van mensen (met een expertise).

Voordelen van samenwerking met een bedrijf:

Vergroten ledenbestand

Door de samenwerking, zal het goede doel gaan leven bij de werknemers van het bedrijf. Volgens onderzoek 

geeft 87% van de vrijwilligers aan dat er een overlap is tussen het goede doel waar zij bij betrokken zijn en waar zij aan betalen. Een vergroot bewustzijn onder personeel kan het ledenbestand verhogen.

Meer expertise

Kamp je als goed doel met minder vrijwilligers? Als je samenwerkt met een bedrijf krijg je wellicht toegang tot meer expertise. Zij kunnen je helpen met bijvoorbeeld software, marketing en communicatie.

Verhoging naamsbekendheid

Net als voor een bedrijf betekent samenwerking een hogere naamsbekendheid. Door de tools die het bedrijf inzet voor marketing en communicatie, zal ook het doel bekendheid krijgen onder klanten etc.

3 succesvolle voorbeelden van co-branding met een goed doel

Pampers en Unicef

De ‘1 pak = 1 vaccin’ campagne is misschien wel de meest succesvolle. Procter & Gamble doneerde 1 Tetanusvaccin bij ieder verkocht pak luiers. Dit leverde meer dan 300 miljoen vaccinaties op!

3FM + Het Rode Kruis

Vanaf 2004 organiseerde 3FM samen met het Rode Kruis Serious Request en het glazen huis. Inmiddels hebben ze gezamenlijk besloten geen glazen huis meer te organiseren, maar Serious Request: Lifeline. Totaal is er al meer dan 100 miljoen euro opgehaald.

ASN + Duurzaamheidspartners

Het beleid van ASN is volledig gericht op duurzaamheid. Alles wat de ASN Bank doet, is gericht op het verbeteren van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo werkt de ASN Bank nauw samen met Amnesty International, Stichting De Noordzee en Urgenda.

7 tips voor een succesvolle samenwerking met een goed doel!

7 tips voor eensuccesvolle samenwerking

1. Vind een doel met dezelfde waarden en dat past bij jouw doelgroep

Niet alleen de basis voor een langdurige samenwerking, ook de grote factor voor succes. Als je dezelfde doelgroep hebt en dezelfde waarden deelt, versterk je elkaars positie. 

2. Spreek goed af wat je wilt toevoegen

Het hoeft niet altijd geld te zijn. Je kunt ook doneren in de vorm van tijd (vrijwilligerswerk), expertise of ondersteuning.

3. Betrek je medewerkers

Uiteindelijk moet het een breed gedragen project zijn. Zonder de steun van medewerkers wordt dat lastig. Betrek ze bijvoorbeeld in het zoeken naar het juiste doel en vraag hun                      mening. Beslis samen, want uiteindelijk moet je je samen verbonden voelen met het doel.

4. Zorg dat het juridisch klopt

Laat juridisch onderzoeken of het plan wettelijk gezien goedgekeurd is. Je wilt niet achteraf voor verrassingen komen te staan.

5. Blijf open en eerlijk

Communiceer duidelijk naar je klanten op welke manier hun aankoop bijdraagt aan het goede doel. Doe geen valse beloftes. Dit geldt ook voor het goede doel dat je kiest. Zorg dat het geregistreerd is en dat het doel openheid geeft over zijn financiën.

6. Steun elkaar

Jullie zijn allebei gebaat bij de publiciteit die de samenwerking oplevert. Vermeld elkaar op de website en in jullie andere communicatie uitingen.

7. Zorg ervoor dat je wel winst blijft maken

Het moet een win-win situatie blijven. Zorg ervoor dat je realistisch doneert, zodat je genoeg ruimte overhoudt om met jouw bedrijf te blijven groeien.

  

Wil jij een marketingcampagne winnen voor jouw goede doel?

Win een marketingcampagne ter waarde van €55.000

Nomineer een goed doel

Blogs in je mail?